Biết gì chia sẻ nấy

HÃY CHIA SẺ

5 – ✔ Ứng Dụng Google Chrome Tuyệt Vời Ít Người Biết

Đăng ngày 26 Tháng Tư, 2020 trong Mẹo, Kỹ Năng - 0 Comments
Ứng Dụng Chrome

Trong bài này, mình chia sẻ 5 ứng dụng Google Chrome tuyệt vời dùng mà ít người biết đến. Những tiện ích này sẽ giúp các bạn rất nhiều trong công việc của mình:

#1 ✔ Ứng dụng sửa ngữ pháp Tiếng Anh Grammarly (https://chrome.google.com/webstore/detail/grammarly-for-chrome/kbfnbcaeplbcioakkpcpgfkobkghlhen)

#2 ✔ Ứng dụng đánh dấu nhớ đoạn văn bản trên web Liner (https://chrome.google.com/webstore/detail/1-web-pdf-highlighter-lin/bmhcbmnbenmcecpmpepghooflbehcack?hl=vi)

#3 ✔ Ứng dụng ghi chú nội dung học tập Evernote (https://chrome.google.com/webstore/detail/evernote-web-clipper/pioclpoplcdbaefihamjohnefbikjilc?hl=vi)

#4 ✔ Ứng dụng dịch từ, cụm từ đoạn ngay trên trang imTranslator (https://chrome.google.com/webstore/detail/imtranslator-translator-d/noaijdpnepcgjemiklgfkcfbkokogabh?hl=vi)

#5 ✔ Ứng dụng tăng đến 6 lần âm lượng website Volume Master (https://chrome.google.com/webstore/detail/volume-master/jghecgabfgfdldnmbfkhmffcabddioke)

 

Chưa có bình luận nào

Để lại Bình luận


%d bloggers like this: