[Bài 1b] – Hướng dẫn Bổ sung Ảnh còn thiếu vào phần mềm

[responsive_video type=’youtube’ hide_related=’0′ hide_logo=’0′ hide_controls=’0′ hide_title=’0′ hide_fullscreen=’0′ autoplay=’0′]https://www.youtube.com/watch?v=glNUXgxLx-4[/responsive_video]

Link tải Thư viện: https://drive.google.com/file/d/1O0YawQzSsN7qzT8sBDLtmEw8ysoOtLkP/view

Và phần mềm bổ sung SVG extention: https://drive.google.com/file/d/1TqhtqeiTuj_wiguIiI3UymZTdOYPV52-/view