• Home>
  • bài học kiên trì
Tag Archives for " bài học kiên trì "

Bài Học Kiên Trì – Bền Bỉ Như Con Khỉ

Đăng ngày 20 Tháng Ba, 2019 trong Blog , Học - 0 Comments
Bài Học Kiên Trì

Trong quá trình học tập và rèn luyện, anh em tui tôi thường lan truyền cho nhau nghe một câu chuyện rất hay là “Bền Bỉ Như Con Khỉ”. Đặt tên chuyện vậy cho dễ nhớ. Cũng là để luôn nhắc nhở về một trong những bài học giúp bạn thành công hơn, đó là […]