Tag Archives for " Stockdale "

Nghịch Lý Stockdale – Bài Học Tuyệt Vời

Đăng ngày 4 Tháng Tư, 2019 trong Blog , Dạy , Học - 0 Comments

Nghịch lý Stockdale là một bài học tuyệt vời mà mình muốn chia sẻ hôm nay. Bên cạnh những bài học khác mà mình đã chia sẻ. Stockdale ở đây chính là tướng James Stockdale, nguyên đô đốc của lực lượng hải quân Mỹ trong chiến tranh. Ông từng bị cầm tù suốt 8 năm […]